HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Monokrom: norsk fontprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser

EKSTERNE LENKER
Spetakkel
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE


TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Bokanmeldelser

Knapp for Klevgaards bok

Den nye typografien i Skandinavia
Grafisk designer og førsteamanuensis Trond Klevgaards bok om den nye typografien i Skandinavia er et pionerarbeid om hvordan de nye ideene fra Tyskland ble modifisert i de tre nærstående landene. ->Mer

Knapp for Øyvin Rannems Roma-bok

Skrifthistorien sett fra Roma
Øyvin Rannems Bokstavene i historien knytter bokstavformenes utvikling til den generelle historien, med en tydelig geografisk forankring i Roma. Forfatteren tar oss gjennom keisertida, den tidlige kristne perioden, barokken – fram til den fascistiske perioden.->Mer

Knapp for abc for skriftinteresserte

ABC for skriftinteresserte
Kalligrafen Christopher Haanes utga sommeren 2012 ei lekker lita bok der hver enkelt av alfabetets bokstaver er beskrevet med en blanding av anekdoter, fakta og personlig synsing. ->Mer

knapp for anisdahls bok

Typografi og grafisk design
Grafisk designer Leif Frimann Anisdahl skriver faglitteratur også som pensjonist. Hans breie og lange erfaring gjør hans oppfatninger om f.eks. forholdet mellom form og budskap svært lesverdige.->Mer

knapp for norsk presses historie

Norsk presses historie
Norsk presses historie, nå utgitt i fire bind i 2010, er også de grafiske fagenes historie. Avisene er og har vært viktige for norske boktrykkere og grafiske arbeidere. ->Mer
Første gang publisert 07.01.2013
Sist oppdatert 10.09.2021

Tilbake til hovedsida