TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Det grafiske selskap (DGS) 1929–

Grafiske møteinvitasjoner på 1930-tallet

Det grafiske selskap (DGS) ble stiftet i 1929 for å spre faglig opplysning og høyne de grafiske fags anseelse. På 1930-tallet, da den nye, funksjonalistiske typografien slo gjennom i Norge, hadde foreningen høy aktivitet.

Stiftelsen av Det grafiske selskap sprang nok mye ut av den fornyede interessen for faget som «den nye typografien» hadde skapt. Denne entusiasmen vises også i utformingen av selskapets møteinvitasjoner, som i stor grad er formgitt med bakgrunn i denne retningens prinsipper om groteske skrifter, asymmetri og anvendelse av utrykte flater i løsningene.

Disse kortene bør verdsettes som viktige uttrykk for tidas estetiske holdninger blant typografene, for det er trolig de håndverksutdannede trykkeriarbeiderne som har utført kortene.

Det grafiske selskap ble stiftet på initiativ av Den typografiske forening, men samlet både arbeidere, ledere og bedriftseiere i bransjen. I seinere år har selskapet nok vært preget av de to siste gruppene.

Kortene under utgjør bare en liten del av en samling DGS-invitasjonskort som jeg har overtatt. Jeg oppgir møtetemaet og skrifttypene som er brukt. Klikk på kortene for stor visning.

1930
Heiberg: Papirformatenes standardisering
Skrifter: Erbar Grotesk Lux (Ludwig & Mayer), Poliphilus (Monotype)
1931
Utstilling av Grafisk Revys omslagskonkurranse
Skrifter: Erbar Grotesk (Ludwig & Mayer), Grotesque No. 6 (Stephenson Blake)
1931
Kirste: Den nye typografi i våre aviser
Skrifter: Erbar Grotesk (Ludwig & Mayer)
1931
Gywe: Sorte trykkfarver og deres fremstilling
Skrifter: Grotesque No. 8 (Stephenson Blake), Futura (Bauer), Chippendale (Stephenson Blake)
1932
Hammerstad: Boktrykkpressens utvikling
Skrift: Erbar grotesk (Ludwig & Mayer)
1933
Hammerstad: Tilretning og trykk av billedformer
Skrifter: Vogue (Stephenson Blake), Erbar grotesk (Ludwig & Mayer), Futura (Bauer)
1933
Olsen: Typografien og ideen
Skrift: Gill grotesk (Monotype)
1934
Utstilling av norsk bokkunst, boktrykk og bokbind 1934
Skrifter: Super (Schriftguss), Futura (Bauer)
1937
Svendsby: Svenske og danske trykksaker
Skrifter: Arkona (Genzsch & Heyse), trolig Welt (Ludwig & Mayer)
1939
Svendsen: Om metaller for de grafiske fag
Skrifter: Ariston (Berthold), trolig Normande (Haas), Bodoni (mange støperier med ganske like snitt)

ENGLISH SUMMARY
Det grafiske selskap i Oslo (The Graphical Society of Oslo), founded in 1929, was strongly influenced by the so-called «New Typography» of the interwar years. The New Typography was a modernistic style, which had a considerable position among Norwegian trade typographers/compositors at the time. Here is shown a choice of invitation cards to the meetings of the DGS during the 1930s. With only a few exceptions, the cards to all their meetings were designed in accordance with modernistic, functionalist principles.

Publisert første gang 2012-10-20.
Sist oppdatert 2013-03-31.

Til hovedsida

 

HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Monokrom: norsk fontprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser

EKSTERNE LENKER
Spetakkel
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE

Det siste man finner på internett om aktivitet i DGS, gjelder 80-årsjubileet 2009.