Banner for disse sidene


Kilder til norsk grafisk historie

Jeg vil her legge ut dokumenter fra norsk grafisk historie.

Haandbog i Bogtrykkerkonsten
Edvard Bernhard Devolds lærebok i setting (det er typografi) er nå tilgjengelig digitalt. Den ble utgitt i Bergen 1863, og er den første norske fagboka i boktrykkerfaget. Også i skandinavisk sammenheng var den tidlig ute. Mer ->
Fagforeningsavisa Guttenberg
Den typografiske forening i Christiania, stiftet 1872, utga i 1872–1873 det håndskrevne bladet Guttenberg. Her et utdrag der det diskuteres ulemper ved overtidsarbeid for setterne, som anstrenges både åndelig og legemlig. Mer ->
Foreningen for norsk bokkunst
Foreningen for norsk bokkunst ble stiftet i 1900 av bokelskere, kunstnere og boktrykkere i Christiania. Den fikk begrenset betydning i norsk bokverden. Her er en historie om dens første år, skrevet av overbibliotekar Wilhelm Munthe i 1943. Mer ->
Gyldendals 25 punkter til bedre bøker
I 1958 utga Gyldendal et hefte med de typografiske kravene de stilte til boktrykkerne. Det er i dag interessant å studere disse og sammenligne med dagens typografiske standarder. Mer ->
Da jugendstilen kom til norsk typografi
Den framstående boktrykker Hermann Scheibler ved Oslo-trykkeriet Fabritius diskuterte allerede i 1903 jugendstilens bakgrunn og karakter, slik den kom til uttrykk i boktrykket. Mer ->
Norges første boktrykker
Etter at Tyge Nielssøn kom fra Danmark til Christiania i 1643 for å trykke et religiøst verk, ble det uenighet om avtalen, og han mistet pressa si etter en dom. Denne artikkelen fra 300-års jubileet forteller denne historien og gir svar på hvor han så ble av. Mer ->

Typografiforfatteren E. B. Devold
Bergen-typografen Edvard Bernhard Devold utga den første norske typografi-læreboka i 1863, ei bok som har vært glemt i over hundre år. Blant beskrivelser av håndsatsens teknikk og regler finner man mye interessant. Mer ->

Moderne typografi og trykk
Boktrykker Arthur Nelson, som var den som først interesserte seg for «den nye typografien» i Norge, skrev i 1929 den første store, begrunnede artikkel til forsvar for den nye retning. Mer ->

En nordisk skrift
Rolf Hjorth Johansen innledet i 1936 om muligheten for å komme fram til en nordisk skrifttype. Artikkelen inneholder også en vurdering av de smaksendringene som hadde funnet sted fra 1. verdenskrig fram til 1936. Mer ->

Illustrasjon av Hjorth Johansen

Norges-alfabetet
I 1990 ble et visuelt profileringsprogram for Norge tatt i bruk. Basert på en omfattende analyse av Norge og det norske, ble det utarbeidet et logoalfabet. Dette vakte debatt i designmiljøet, og møtte stor motstand. Mer ->

Illustrasjon av Norges-alfabetet

Norsk boktrykk kalender
Den typografiske forening i Kristiania startet i 1918 utgivelsen av en faglig årbok, som fram til sin siste årgang i 1974 inneholdt viktige bidrag til utviklingen av de grafiske fagene i Norge. Også for dagens leser inneholder de mye interessant. Mer ->

Kirste om aksidenser
Boktrykker Max Rich. Kirste har hatt stor betydning for det norske grafiske fagmiljøet. Hans «Håndbok for unge settere, aksidenssats» (1935) formidlet «den nye typografiens» prinsipper for arbeidet med forretningstrykksaker, reklame osv. Mer ->

Lagt ut første gang 2001
Sist oppdatert 31.03.2013