Banner for disse sidene


Munthes Draumkvæde – en nasjonal bokskatt

Forening for norsk bokkunsts utgivelse av Draumkvedet i 1904, med Gerhard Munthes bind, illustrasjoner og håndtegnede tekst, er en betydningsfull utgivelse som har fascinert bokinteresserte i alle åra etter.

I tilknytning til mine artikler om forsøkene på å lage typografiske skrifttyper basert på den skriften som Munthe utarbeidet for denne flotte utgivelsen, har jeg fotografert denne sjeldne boka, for å gjøre den tilgjengelig for interesserte.

Fotograferingen skjedde under vanskelige betingelser, noe som har gitt ujevne

eksponeringer. Jeg beklager også den usle billedbehandlingen, som bare delvis har kunnet korrigere disse svakhetene, og som har resultert i varierende proporsjoner.

Jeg håper likevel at reproduksjonene vil bekrefte inntrykket av et enestående og vakkert bokarbeid.

Wilhelm Munthes essay «Draumkvæde» i Boknåm (1943) gir bakgrunnsinformasjon om Munthes «Draumkvæde».

From 2018 the story of the Munthe typeface is also available in English.

Bindets forside

En side av forsatsen

Første tittelside

Andre tittelside

Åpning
(vers 1)

Versene
2, 3, 4

Presten for alteret og Olav i kirkedøren,
vers 5

Versene
6, 7

Versene
8, 9, 10

Versene
11, 12, 13

Versene
14, 15

Elgen i tornekogen,
versene
16, 17

Versene
18, 19, 20

Gjaddarbrui

Versene
21, 22, 23

Versene
24, 25

Versene
26, 27

Jomfru Maria i pilegrimskirken,
versene
28, 29

Grutte Gråskjegg og hans følge, vers 30

Versene
31, 32, 33

Versene
34, 35, 36

Dommedag

Versene
37, 38, 39

Versene
40, 41, 42

Versene
43, 44, 45

Versene
46, 47

Versene
48, 49, 50

Vers 51

Kolofonside

Bindets bakside

English summary
Draumkvæde, published by «The Norwegian Book Arts Society» in 1904, with cover, illustrations and letterforms designed by Gerhard Munthe, is a treasure in Norwegian book history. Connected to my articles on the efforts to make the hand-written text into printing types, I have photographed the pages to make them available to interested book-lovers.

Publisert første gang 17.06.2007
Endret siste gang 21.06.2018