Banner for disse sidene


Fabritius-skriften - ukjent norsk skrift i bly

Det grafiske fagmiljøet i Norge har vært - og er - lite. Det er derfor overraskende, og ukjent for de aller fleste, at en grafisk bedrift i Norge har kostet på seg å lage sin egen trykkskrift i bly.

Historien er spennende - ikke minst fordi skriften, da den var ferdig i 1962, nesten ikke ble brukt, og ikke ble omtalt i fagpressen i sin tid. Skriften var ønsket og viljen til Hroar Scheibler - en meget spesiell boktrykkerieier.

På vegne av bedriften Fabritius arkiverte jeg i 1994 de dokumentene som fortsatt eksisterer fra arbeidet med å lage Fabritius-skriften. Jeg forfattet også en vurdering av disse dokumentene og av Fabritius-skriften.

Her kan man lese en redigert, noe forkortet og noe endret versjon av denne historien.

Min artikkel om Munthe-skriften inneholder også en meget kort behandling av Oslo-trykkeriet Fabritius' og dets eier Hroar Scheiblers arbeid med «Fabritius-skriften» gjennom en 20-års periode.

Monotype-matrisene til Fabritius-skriften eksisterer antakelig fortsatt, et eller annet sted i Fabritius' rikholdige historiske arkiver.

English summary

The book Draumkvæde of 1904, which was the start of the Munthe typeface, was printed by Fabritius & Sønner in Kristiania (Oslo), Norway. Like Gerhard Munthe, this printer had a national flair in much of its work.

For 20 years, ending i 1962, Fabritius worked on their own version of Munthes letterforms in Draumkvæde. Fabritius-skriften, as the typeface was named, was produced in two sizes for Monotype composition. The elegant, calligraphic style of Munthes script is for a large extent lost in this typeface, which was hardly ever used.

I came across this unknown typeface while investigating the story of Munthe and the German typefoundry Gebr. Klingspor. I archived the remains of the work on this typeface, on behalf of todays's Fabritius company. Fabritius probably still has the matrices.

Første gang lagt ut i 2000.
S
ist redigert 2006-09-12.

Tilbake til hovedsida

Fabritius-skriften.