Typografi i Norge

Norske typografiske skrifter
- en kronologisk oversikt

Det er en kort og svak tradisjon for å skape typografiske skrifter i Norge. Akkurat slik som de grafiske fagene har stått svakt i Norge, - og kanskje nettopp av denne grunn. De siste åra er det likevel blitt skapt mye interessant. Å dokumentere dette vil kanskje bidra til økt interesse og utvikling.

Denne oversikten er ikke oppdatert etter 2010.

Budalen skoleskrifter
John Hansen Budalsplads, 1827 og 1831
Bygdehåndverkeren John Hansen Budalsplads i fjellbygda Budalen i Sør-Trøndelag skar hele alfabeter som stempler i treplater (altså opp av treet), og trykte dem på papir. De ble gjerne rammet inn og hengt på veggen i private hjem, eller brukt i skriveundervisning i skolen. Han laget minst to slike trykkformer, i 1827 og 1831. De er noe ulike, men består begge av to alfabeter: et i det vi i dag kaller «engelsk skriveskrift» (han kalte det «latinske bokstaver») og et gotisk alfabet (han kalte det «danske bokstaver»), pluss et sett tall. John Hansen Budalsplads utnevnes herved som en foregangsmann i norsk typografisk bokstavkunst, med teknikk på norsk grunn, langt unna nærmeste trykkeri.

Munthe-skrift
Gerhard Munthe, 1904-1910
Til Forening for norsk bokkunst sin utgivelse «Draumkvæde» i 1904 ble teksten håndtegnet på grunnlag av Munthes studier av norske middelalderhåndskrifter. Det tyske skriftstøperiet Gebr. Klingspor ønsket å lage en trykkskrift i bly av denne skriften. Arbeidet kom et stykke på vei, men ble aldri ferdig. Under 2. verdenskrig ble Gebr. Klingspor bombet og skriften gikk tapt.

Combination stencil sheet
Sverre Rian, 1921
Litt på kanten, men: En Sverre Rian, åpenbart med norsk bakgrunn, tok patent på et «Combination stencil sheet» ved United States Patent Office i Darlington, Wisconsin 22. februar 1921. «My invention is a stencil sheet and the principal object thereof is to provide a stencil sheet wherein any combination of outlines of the letters of the alphabet and numerals may be formed», heter det i patentet. Mads Wildgaard designet i 2015 en font basert på Rians patent, med navnet Sverre (ref. Fonts In Use).

Fabritius-skriften
Ole T. Ystenes, 1962
Oslo-trykkeriet Fabritius arbeidet i en tjueårs-periode med å lage sin egen versjon av Gerhard Munthes skrift i «Draumkvæde». Den ble framstilt i to skriftstørrelser for Monotype settemaskin. Bedriftens eier, boktrykker Hroar Scheibler, var den drivende kraft. Da skriften var ferdig, la han vekt på at en av bedriftens tegnere, Ole T. Ystenes, skulle ha æren. Skriften ble nesten ikke brukt.

Norges kooperative landsfor. (NKL)
Leif Frimann Anisdahl, 1967
Laget da kooperasjonen la om profilen til å markedsføre seg som «S-laget». Ble kun brukt til å formgi navnetrekk og logoer.

(Skriftene til Leif Frimann Anisdahl og Carl Tørris Christensen stammer stort sett fra deres tid sammen i firmaet Anisdahl/Christensen i perioden 1966-1982. Anisdahl og Christensen formet skriftene, men de vektlegger at rentegningen ble dyktig utført av Dagfinn Sæther.)

Den norske Creditbank (DnC)
Carl Tørris Christensen, 1973
Kopiert uten tillatelse av Letraset, og lansert under navnet «Oslo Gothic».

Storebrand-Norden
Leif Frimann Anisdahl, slutten av 1970-tallet
Kun tegnet som majuskler (store bokstaver).

Norsk Hydro
Leif Frimann Anisdahl, slutten av 1970-tallet
Skriften ble brukt i stort omfang på alle konsernets emballasjer, samt til alle deres registrerte varemerker. Skriften ble digitalisert.

Televerket
Carl Tørris Christensen, 1980

Elcon
Leif Frimann Anisdahl, 1984
Bokstavene i logoen til Elcon Finans (E-L-C-O-N) dannet grunnlaget for for utviklingen av et alfabet til profilering av datterselskaper.

Norvegia
Johan Storm 1880, Joleik Øverby/Nils Tore Lia ca. 1990
Den framstående språkforskeren Johan Storm utarbeidet lydskriftsystemet Norvegia i 1880-åra for å beskrive norske dialekter. Det måtte håndskrives fram til Apple Macintosh gjorde det praktisk mulig å lage en digital skrift i regi av Målførearkivet. Dialektforskeren Joleik Øverby påtok seg oppgaven sammen med en sivilarbeider i Målførearkivet, Nils Tore Li. Norvegia er åpenbart basert på skriften Times.

Lydskriften Norvegia

Norges-alfabetet
Kari og Leif Frimann Anisdahl (Anisdahl/Christensen) og Reidar Holtskog og Jon Barth Ofstad (Grid), 1990
Denne skriften var en del av Rådet for Norgesinformasjons og Utenriksdepartementets «Prosjekt Norges-profil», og ble de neste åra brukt som såkalt «logoalfabet» til særlig turistbrosjyrer. Dens grunnidé var en sammensmelting av Bodoni og Gill. Også kalt «Det norske alfabet». - I 2003 ble det vist en ny versjon av skriften, der seriffene var fjernet fra nesten alle bokstavene (se endringen i bokstaven N, i ill. 2).

Frisianus
Torbjørn Eng, 1994
Gerhard Munthes Munthe-schrift (1904) fullført og digitalisert, med en del personlige momenter. Finnes i to varianter: «Regular» og «Spesial» - den siste kompletterer «Regular» med ornerte versaler og mange alternative tegn. I 2011 utgitt som FrisianusOT, med avansert Open Type-funksjonalitet samt flere justeringer av enkelte tegn, og også endel nye tegn. Distribueres av Luth & Co.

Helix
Marius Renberg, 1994
Distribueres av Luth & Co (FontShop).

Pilot
Magnus Rakeng, 1995
«Pilot var Magnus' første font og er den mest brukte av dem,» heter det på Melkeveien designkontors hjemmesider.

Goal
Claus Martin Torp og Anette Strobel, 1995
«A heavy italic display typeface. Available soon,» het det på internett-sida til Fontwerke («a part of Designwerke, Oslo»). Først laget som customfont for djAbstract, deretter i 1996 som postscript-font. Fontwerke var Claus Martin Torp og Anette Strobel. All informasjon om Fontwerke på nettet er nå forsvunnet.

Envy
Magnus Rakeng, 1996
«Det amerikanske musikkbladet Revolution Magazine brukte Envy i logoen og kjøpte rettighetene for 3 år. Envy kommer i salg igjen i løpet av 2005. Distribueres av www.thirstype.com,» heter det på Melkeveien Designkontors hjemmesider.

Protozoan Square
Marius Watz, 1996
Pikselfont.

F Where the Dog is Buried
Halvor Bodin - Kim Hiorthøy - Marius Watz, 1997
Denne fonten inngår FontShops eksperimentelle FUSE-serie - FUSE 17 «Echo». Disse tre designerne presenterte seg i denne som «Function». FontShop skriver om fonten: «F Where the Dog is Buried by Norwegian designer Function interprets “Echo” in two ways: Mountainview as a bird’s eye view and Sea Bottom from the opposite direction.» Distribueres av Luth & Co.

F Shinjuku
Halvor Bodin - Kim Hiorthøy - Marius Watz, 1997
Denne fonten inngår også FontShops eksperimentelle FUSE-serie - FUSE 17 «Echo» (se over). FontShop skriver om F Shinjuku: «Function describes his bonus font F Shinjuku as a “Tokyo - graffiti - hip-hop-culture - travel-the-world - echo-font.”» Distribueres av Luth & Co.

Radio
Magnus Rakeng, 1997
«Inspirert like mye av både amerikansk commerce og norsk rosemaling,» heter det på Melkeveien designkontors hjemmesider. Finnes i tre snitt.

Psychoboy
Marius Watz, 1997

I Ching
Marius Watz, 1997
Dingbats-font (symbolfont). Finnes muligens i tre varianter: Classic (vist her), Batman og Koku.

Invaders
Torgeir Holm, 1998
Invaders består av to snitt. Torgeir Holm var tidligere tilknyttet kjeks.nu, nå finnes han på egz.com.

Five PX
Marius Watz, 1998
«Protopope says: You'll love it!» heter det på hans hjemmeside evolutionzone.com.

Beep
Claus Martin Torp og Anette Strobel, 1998
«Display typeface available in thin, normal and semibold. Available during 2000,» het det på internett-sida til Fontwerke («a part of Designwerke, Oslo»). Fontwerke var Claus Martin Torp og Anette Strobel, som ti år etter oppgir 1998 som årstall for Beep. All informasjon om Fontwerke på nettet er nå forsvunnet.

Hubahuba
Hans Gerhard Meier, 1998
Symbol-font («dingbats»). «Inspired by American hubcaps during my stay in San Francisco,» heter det på hjemmesida til Fontourist. Vant en internasjonal fontkonkurranse i regi av Macromedia. Distribueres av Garagefonts.

Deathmix
Hans Gerhard Meier, 1999
«This font was made specifically for a theater performance, Key to hell, based on the Sandman comics,» heter det på hjemmesida til Fontourist (distributøren). Ble generert som font i 2005.

Journal
Hans Gerhard Meier, 1999
«Created for a supermarketchain a couple of years ago, but ended up never being used,» heter det på hjemmesida til Fontourist (distributøren). Dette var Spar-kjeden, fonten ble laget på oppdrag fra Deal, Oslo. – Designeren melder på sin nettside fontourist.com i begynnelsen av 2009 at det har vært 800.000 nedlastinger av fonten (den er gratis), og at million-merket vil bli passert i løpet av 2009.

Fat Dwarf
Inge Fossland, 1999
«
Det unike med denne pixelcoole fonten er dens oldstyle figures!» skrev Halvor Bodin i Dezine nr. 4.

Superduper
Magnus Rakeng, 1999
Finnes i fem snitt. Distribueres av Village.

Jacobs Flatt
Jacob Øvergaard, 2000
Jacob Øvergaards første font. Tar utgangspunkt i en flat penn holdt horisontalt mot grunnlinja. Er strengt geometrisk, ved å basere seg på faste kurveelementer og horisontale og vertikale linjer. Finnes i seks snitt. Distribueres av Luth & Co.

Jacobs Monoline
Jacob Øvergaard, 2000
Samme strenge geometri som i Jacobs Flatt, men alle strekene i den enkelte fethetsgrad er like tykke. Finnes i åtte snitt. Distribueres av Luth & Co.

Jacobs Display
Jacob Øvergaard, 2000
Dette er tre varianter av Jacobs Monoline. Forskjellige fethetsgrader er lagt over hverandre for å lage «inline» og en «outline»-snittene. Distribueres av Luth & Co.

Bob Filled
Espen Morten Kvalheim, 2001
Distribueres av dafont.com.

Looksky Font
Espen Morten Kvalheim, 2001
Distribueres av dafont.com.

Kit
Erik Johan Worsøe Eriksen, 2001
Ifølge playpuppy.com består Kit av tre snitt: Lean, Ideal og Fat (vist her). Men også andre Kit et-eller-annet eksisterer, som Kit Shiny, uten å ha så mye likhet med disse tre. «An odd fellow combining references from seventies emotionally charged displayfonts with mechanistic contemporary monolines,» heter det på www.die-gestalten.de (distributøren).

Bonedog
Torgeir Holm, ca. 2001
Vist i bladet Visuelt nr. 1, 2002. Torgeir Holm var tidligere tilknyttet kjeks.nu, nå egz.com.

Egzfont v1.0
Torgeir Holm, ca. 2001
Vist i bladet Visuelt nr. 1, 2002. Torgeir Holm var tidligere tilknyttet kjeks.nu, nå egz.com.

(...)
Torgeir Holm, ca. 2001
Uten navn. Vist i bladet Visuelt nr. 1, 2002. Torgeir Holm var tidligere tilknyttet kjeks.nu, nå egz.com.

Thank Heaven Bold
Torgeir Holm, ca. 2001
Vist i bladet Visuelt nr. 1, 2002. Torgeir Holm var tidligere tilknyttet kjeks.nu, nå egz.com.

Telenor font
Magnus Rakeng og Stian Berger, Millimeter design, 2001
Inngikk i Scandinavian Design Groups profilprogram for Telenor. Finnes i fem snitt.

MeTooPixZi
Hans Gerhard Meier, 2001
«Inspired by all pixelfonts out there, I needed to have my own, so I jumped on the pixel wagon,» heter det på hjemmesida til Fontourist (distributøren). Tegnene holder seg innenfor 5x5 piksler.

Fregne Myriad
Espen Morten Kvalheim, 2001
Distribueres av dafont.com.

Jacobs Web
Jacob Øvergaard, 2002
Til tekst på internett. I utgangspunktet fire stilarter: Soft, Hard, Rounded og Square, med hhv. 3x5, 4x5, 5x5 og 6x5 pixler. Inkluderer også noen andre varianter, til sammen består familien av hele 42 snitt. Distribueres av Luth & Co.

Tom Yum
Claudia C. Sandor, 2001-2002
Tre snitt: Superslim (øverst linje - «My first font»), Superfat og Superhot (nederste linje - «Tom Yum getting hotter»).

Snøfnugg
Claudia C. Sandor, 2002
Ennå ikke helt ferdig som font, så den fortjener egentlig ikke plassen her.

Subcomandante
Claudia C. Sandor, 2002
«
Study into new typography for alternative gallery Subcomandante,» heter det på dowec.com.

Friends
Erik Johan Worsøe Eriksen, 2002-
Opprinnelig en del av hans Kit-familie, under navnet Kit Human. «Trying to strike a balance between the sympathetic expression of humanistic typefaces with the mechanical and programmatic,» heter det på www.die-gestalten.de (distributøren). Finnes i tre fethetsgrader, kursiv er planlagt. Brukt som profilskrift for «Hundreårsmarkeringen 2005».

Pixelpunch
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont. Orgdot AS, internettlab, har sete i Oslo.

Swfit
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont. Finnes i tre varianter: Swfit_v01, Swfit_v02 Fixed width og Swfit_v03 Fixed width (vist her).

Teacher's Pet
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont. Finnes i fire varianter: Sans Serif, Sans Serif Bold (vist her, øverst), Pet (vist her, nederst) og Pet Bold.

Kharon 4a v01
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont. Finnes i tre varianter, her vist Bold.

Fixed
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont. Finnes i fem varianter. Her vist v01 og v05.

Serif
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont.

Org
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont.

Genown
Orgdot, ca. 2002
Pikselfont.

Generator Group/Canal Digital
Melkeveien designkontor, ca. 2003
Skrift til profil inkludert logo. Gjelder for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Foreløpig ikke generert til font.

Bjørkeblad
Claudia C. Sandor, 2002-2003
«
Study into new typography for Bjørka, a workshop for art photography in Oslo.»

Jacobs Runer
Jacob Øvergaard, 2003
Denne rune-skriften består av fire familier: Oldstyle, Roman, Text og Caps. Alle finnes i fire fethetsgrader. Noen består kun av majuskler (store bokstaver), men Jacob har også utarbeidet fra grunnen av et (uhistorisk) alfabet av rune-minuskler (små bokstaver). Oldstyle-familien er litt rufsete i kanten for å gi et «ekte» uttrykk. Distribueres av Luth & Co.

Boycott Israel
Hans Gerhard Meier, 2003
Symbol-font («dingbats»). «In support of a free Palestine», heter det på hjemmesida til Fontourist (distributøren).

Decomposing lover, (...)
Claudia C. Sandor, 2003
Fullt navn: Decomposing lover, beautiful bather - a rotting face. «Typography for art catalogue, Time Ecstacy, Siri Hermansen.»

Synnøve
Helene C. Jenssen, 2003
Laget for osteprodusenten Synnøve Finden, som har enerett til bruken. Skriften skal ligne håndskrift fra slutten av 1800-tallet/begynnelsen av 1900-tallet, slik Synnøve Finden selv kanskje skrev. Digitalisert med hjelp av Jacob Øvergaard, Luth & Co.

Aeroportal
Per Olav Walmann, 2003
Skriftfamilie med tre fethetsgrader, laget eksklusivt for Utenriksdepartementet, for bruk av norske utenriksstasjoner. Det norske designbyrået Apt sto for en total designløsning der Aeroportal er det viktigste typografiske elementet. Ifølge presentasjonen er skriften fundert på europeiske modernistiske tradisjoner og britiske humanistiske tradisjoner samt skandinavisk design. Skriften ble oppdatert i flere runder etter 2003, blant annet med tilskudd av kyrilliske tegn.

Daco
Magnus Holder Bjørk, 2004
Finnes i ti snitt. Distribueres av Luth & Co.

Ålesund jugendstilsenter
Magnus Rakeng og Stian Berger, Melkeveien designkontor, 2004
Skriftsnitt basert på arkitekt H. Schytte Bergs arkitekttegninger og arkitektur.

Nasjonale festningsverk
Melkeveien designkontor, ca. 2004
Skriftsnitt for Nasjonale festningsverks grafiske profil. Basert på metallsjabloner fra Forsvaret.

Eurostile Nova
Trond Aslak Øvrum, 2004
Tibe T er et byrå i Trondheim med mange font-interesserte medarbeidere. Denne fonten ble laget for Trondheim kino. Koding og kerning ved Jacob Øvergaard, Luth & Co.

Creative Trondelag
Harald Øren, 2004
Enda en font fra Tibe T i Trondheim, laget for Kreative Trøndelag som er en del av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fonten består av fire vanlige snitt pluss et Creative og et Creative italic-snitt. De to siste leker seg ved å plassere enkelte tegn opp-ned og på feil plasser, og kursiverer feil vei (rekursiv). Koding og kerning ved Jacob Øvergaard, Luth & Co.

Jacobs 1933 Pro
Jacob Øvergaard, 2005
Denne fonten er basert på tittelskriften i Norsk boktrykk kalender 1933, men tegnsettet er sterkt utvidet. Den har flere sett tall, kapiteler, ligaturer, brøker - og et komplett paneuropeisk tegnsett. Til sammen 582 tegn - alt i én font. Dette er nemlig sannsynligvis den første norske font i det nye OpenType-formatet. Distribueres av Luth & Co.

Oslofonten
Morten Krogstad, Thomas Thiis-Evensen, Per Jæger 2005
Utarbeidet til gateskilt i Oslo sentrum, i regi av Hovedstadsaksjonen, i opposisjon til kommunens skiltprogram. Bygger på skrift på eldre skilt, men f.eks. t og l har fått nye former. Minner sterkt om DIN Engschrift. Også brukt til Ibsen-sitater sandblåst i granitten på Karl Johans gates fortau og innfelt med stål. Finnes i to versjoner, da man måtte justere enkelte tegn etter at de første Ibsen-sitatene var ferdige. Her vises Oslofonten 2.

Eyecon
Magnus Rakeng, 2005
«Designed with love by Magnus Rakeng. Soon available from www.thirstype.com.» Og: «Fonten er under utvikling,» heter det på Melkeveien designkontors hjemmesider i februar 2006. Men den presenteres som ferdig i ei bok utgitt i 2005.

Unborn Editrion (sic)
Espen Morten Kvalheim, 2005
Distribueres av dafont.com.

Finder
Espen Morten Kvalheim, ca. 2005
Distribueres av dafont.com.

Unintended
Espen Morten Kvalheim, ca. 2005
Distribueres av dafont.com.

Tou Sans
Sam Bannister, 2005
Laget for Tou scene, Stavanger.

Always
Magnus Rakeng og Stian Berger, Melkeveien, ca. 2005
Et samarbeid mellom Melkeveien designkontor og amerikanske Thirstype for bind-produsenten Always. Basert på Rakengs Radio-font, men som Opentype-font har den mange flere tegn.

Adressa font
Trond Aslak Øvrum, 2005
Enda en font fra Trondheim-byrået Tibe T, der det jobber mange fontinteresserte. Fonten er laget for Adresseavisen ASA. Koding og kerning ved Jacob Øvergaard, Luth & Co.

Jacobs Sans
Jacob Øvergaard, 2005
Denne skriften har både retro og moderne trekk. Bokstavene S og R, og linjer satt med kun majuskler (store bokstaver) gir inntrykk av grotesker fra seint 1800-tall. Tegnene g og 5 har eksperimentelle former, mens minuskel l har den populære utløperen nede. Kursiven er «ekte» ved å ha trekk fra håndskrift. Jacobs Sans har åtte snitt (fire fethetsgrader i rett og kursiv). Distribueres av Luth & Co.

Museum X
Halvor Bodin & Claudia C. Sandor + Tone Hansen, 2005
Del av designmanual for «Museum X for kunst/arkitektur/design». Inngikk som del av en utstilling på Nasjonalgalleriet i Oslo i 2005.

CC : Lisbao
Claudia C. Sandor, 2005
«New modular typo used in Kunst 2005:01,» heter det på dowec.com/typo. Ennå ikke helt ferdig som font, så den fortjener egentlig ikke plassen her.

Streetart Tribute
Hans Gerhard Meier, 2006
Symbol-font («dingbats»). «Because I love streetart!», heter det på hjemmesida til Fontourist (distributøren).

SINTEF font
Aasmund Hegglid, 2006
Laget av Tibe T i Trondheim for forskningsinstitusjonen SINTEF. Koding og kerning ved Jacob Øvergaard, Luth.

Borealis
Magnus Voll Mathiassen, 2006
Utviklet av byrået Grandpeople til den visuelle profilen for samtidsmusikkfestivalen Borealis i Bergen. Skriften «lener seg på gammel norsk arkitektur», ifølge byrået, og uttrykker det eklektiske musikalske programmet Borealis-festivalen presenterer. Fikk gull i Visueltkonkurransen 2008, i klassen typografi. Juryen uttalte: «Fremviser typografisk energi... inspirert av art nouveau.»

Trafikkalfabetet
Karl Petter Sandbæk, ca. 1965 / Jacob Øvergaard, 2006
Brukes til skilting for veitrafikk og gate-/veiskilt, samt til bilnummerskilt (dette siste fram til 2002). Utarbeidet ved Vegdirektoratet - prosjektleder var Karsten Krogsæter. I 2006 digitalisert til font av Jacob Øvergaard, og distribuert av Luth & Co. I 2014 ble Trafikkalfabetet Pro med sterkt utvidet tegnsett og noen mindre typografiske forbedringer lansert på trafikkalfabetet.no.

Identity
Henrik Fjeldberg, 2006
I forbindelse med hans hovedoppgave «Norwegian Identity Expressed Through a Typeface» ved Central Saint Martins College of Art and Design, ble et utvalg norske ikke-designeres foretrukne fonter registrert. Fremst kom Comic Sans og Arial. Også Times og Helvetica var populære. Identity er en miks av alle disse fontene.

AKA the Bomber / AKA the Artist
Eivind Nilsen, 2006
Studentarbeid fra Kunsthøgskolen i Bergen, titulert «Kan graffiti brukes i skriftdesign?» Fra presentasjonen: «De to skriftsnittene er basert på ytterpunkt i graffitikulturen. På den ene siden AKA the Bomber (øverst), representant for utøvere som hovedsaklig fokuserer på kvantitet, og motsatt AKA the Artist som representerer utøvere som er opptatt av kunstnerisk utvikling.» Premiert med Gull i Visuelt-konkurransen 2006.

Stencil Or Die
Hans Gerhard Meier, 2007
Denne fonten har to snitt: regular og italic, pluss en dingbat-font med 96 illustrasjoner. På hjemmesida til Fontourist heter det: «Stencil or Die was inspired by all the the great work done around the world, by brave artists making their colorful marks, taking back the city.» Og: «Because street art makes the world a better place. Fontourist salutes all great can heads around our planet. Skateboarding culture being the main influence for this font. Please, GO SPRAY!»

Groestadkrogh
Terje Grøstad, 2007
Til den praktfulle bokutgivelsen «Vann av klippen» (tekst av Eyvind Skeie, bilder (tresnitt) av Telemark-kunstneren Terje Grøstad, utgitt av Nordisk Kirkekunst 2007) skar Terje Grøstad ut en skrift i tre. Skriften ble så digitalisert for denne utgivelsen av det danske grafiske firmaet 2Krogh AS, som ved Klaus E. Krogh også designet boka.

Spiggie
Torleiv Sverdrup, 2008
Spiggie distribueres av den amerikanske fontleverandøren P22 sin underavdeling International House of Fonts. Designeren skriver: «The design language reaches back to the art deco period and the 1920s, yet retains a distinct modern flavor.» Består av de vanlige fire snittene. Til salgs gjennom norske Luth & Co.

Hoy
Torleiv Sverdrup, 2008
Hoy distribueres av den amerikanske fontleverandøren P22 sin underavdeling International House of Fonts. Designeren skriver: «The font has adapted some of the features of the Insular half-uncial. It is playful and relaxed, and easily recognizable by its roundness.» Består av de vanlige fire snittene. Til salgs gjennom Luth & Co.

Litterat (Cappelen Damm-skriften)
Christopher Haanes, 2008
Tegnet av kalligrafen Christopher Haanes, digitalisert av den amerikanske skriftformgiveren Sumner Stone. For eksklusiv bruk av forlaget Cappelen Damm. I OpenType-format, inneholder en del ligaturer som kan erstatte visse bokstavkombinasjoner automatisk.

Late November
Torleiv Sverdrup, 2008
Trolig første norske antikvaskrift! Både som standard fire-snitts fontfamilie og som OpenType Pro-versjon med utvidet tegnsett. «Great for display and text use,» skriver skriftstøperiet P22. I salg også gjennom Luth & Co.

Think Product
Designbyrået Frank, 2008
Frank har utviklet en visuell identitet for den norske el-bilen Think, deriblant en egen skrift. Magnus Rakeng og Stian Berger i Melkeveien designkontor har satt sammen Franks tegninger til en OpenType-font. Kjetil Devig hos Frank sto for formgivingen. Skrifttypen fikk sølv i klassen for typografi i Visuelt-konkurransen 2009.

Mino
Marta Magnus, 2008
Nominert i klassen for typografi i Visuelt-konkurransen 2009.

Coda
Torleiv Sverdrup, 2009
Består av åtte snitt – fire fethetsgrader, hver med kursiv – og inkluderer kapiteler. Forhandles av amerikanske P22 (og Luth & Co), som skriver: «Coda Pro er en elegant og tidsriktig groteskskrift som egner seg for store skriftstørrelser.»

Mai
Torleiv Sverdrup, 2009
Består av fire snitt – to fethetsgrader, hver med kursiv – og inkluderer kapiteler. Forhandles av P22 (og norske Luth & Co), som framhever Mais klassiske design, og at den egner seg for brødtekst så vel som design, da den har mange spesielle tegn.

Otto
Kjell Ekhorn og Jon Forss, 2009
Henholdsvis en nordmann og en brite som står bak designbyrået Non-Format, som er lokalisert både i Oslo og i USA. Otto selges gjennom Hypefortype.

Kirkwall
Torleiv Sverdrup, 2010
Kirkwall baserer seg på Sverdrups møte med Orknøyene, og er hans hyllest til St. Magnus-katedralen i Kirkwall. Selges gjennom P22 og norske Luth & Co.

Ornes
Torleiv Sverdrup, 2010
Ornes er inspirert av runealfabetet, mens ornamentene baserer seg på treskjæringene på Urnes stavkirke (fra ca. 1150). Disse har før-kristen bakgrunn. Selges gjennom P22 og norske Luth & Co.

Speyside
Torleiv Sverdrup, 2010
En grotesk med et tilhørende sett dekorerte majuskler, inspirert av lokalt håndverk i Tobago (særlig batikk). Selges gjennom P22 og Luth & Co.

Norsk stavskrift
Ida Nygaard, 2010
De håndskriftmodellene som har regjert i norsk skolevesen siden 1970-tallet er nå blitt digitalisert. Dette er Opentype-fonter der flere varianter av bokstavene sørger for at resultatet alltid er et sammenhengende skriftbilde.

Norsk løkkeskrift
Ida Nygaard, 2010
Både stavskriftmodellen og løkkeskriftmodellen er inkludert i fontpakken «Norsk skoleskrift», som selges gjennom Luth & Co.

Statoil
Magnus Rakeng, Melkeveien, 2010
Profilskrift for Statoil. Ble nominert i Visuelt-konkurransen 2010 i klassen Typografi.

Foxtrot
Torleiv Sverdrup, 2010
Antikvaen tilhører kategorien «overgangsantikvaer». Den tilhørende «sans»-versjonen er knapt noen grotesk (sans serif), da den har enkelte serifer og har stor strekkontrast. Foxtrot er velutstyrt med mange tegn. Selges gjennom P22 og Luth & Co.Feil og manglende opplysninger i denne oversikten bes meldt til ten@typografi.org.

Publisert første gang 2006-03-25
Sist oppdatert 2021-08-17

Tilbake til hovedsida «Typografi i Norge»