Typografi i Norge

HISTORIE
1800-tallets bytte av arbeidsprøver
Fra lærling til svenn og mester
Skriftstøping i Norge
Watzulik og Skandinavia
Typografiarkivet på KHiO
Fra trykkerselskap til fagforening
Årets vakreste bøker 1933
Skriftelskeren Jakob Rask Arnesen
Wergeland, boktrykkerne & bøkene
Gerhard Munthes Draumkvæde
Fagbokforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren J. H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie
Det grafiske selskap på 1930-tallet

SKRIFT
Skriftens utvikling 1872–1997
Monokrom: norsk skriftprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: norsk digital skrifttype
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Initialer i typografien
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Utfyllingsbokstaver i justeringen
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser
Sett og notert

EKSTERNE LENKER
Paul Shaw letterdesign
Medielærling (historisk)
Handbokbinding
Stockholms typografiska gille
Typotheque
Practical typography
Shinntype: Writing
Bøthuns bokverksted
Phinney on Fonts
Typografie.info
Lenker grafisk historie
typografi&skrift
->FLERE

En visuell, kortfattet skrifthistorie

Skriftens utvikling 1872–1997

Av Torbjørn Eng

Den typografiske forening i Christiania ble stiftet i 1872, og feiret i 1997 sitt 125-års jubileum. Gjennom disse åra gjennomgikk typografien en fantastisk utvikling, stilmessig så vel som teknisk.

Jeg formga og produserte foreningas jubileumsbok «Fra bly til bytes» til 1997-jubileet. Bokas forsats ble til en visuell, kortfattet skrifthistorie over de 125 åra som foreninga hadde eksistert. Foreningas medlemmer har satt og trykt disse skriftene for det norske trykksakmarkedet i 125 år.

Forsatsen i boka «Fra bly til bytes».

I 1872 var gotiske skrifter dominerende i Norge. Raskt fikk antikvaskriftene større plass i norsk trykk. Så fikk vi stilperioden «den frie retning», før Norge opplevde et svakt pust av den internasjonale William Morris-begeistringen. Seinere, i mellomkrigstida slo den vitale funksjonalismen inn i Norge og vi fikk Futura og andre geometriske skrifttyper – og så videre... fram til postmodernistiske, eksperimentelle skrifttypene på slutten av 1990-tallet.

Jeg håper denne skrifthistorien kan være av interesse, og har derfor laget en versjon for nettet.

 

ENGLISH SUMMARY
When I designed and produced the book “Fra bly til bytes” for the Printers’ Trade Union of Oslo in 1997, I made the end papers into a visual, short history of type between 1872 og 1997 – the 125 years the trade union had existed by then.

Publisert første gang 18-08-2014
Sist oppdatert 19-08-2014

Omslaget til «Fra bly til bytes».

TYPOGRAFI I NORGE har siden år 2000 kastet lys over norsk grafisk historie, samt tilbudt materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi. Det legges sporadisk ut nytt stoff.

THESE PAGES have since year 2000 been dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG for disse sidene er typograf og bibliotekar Torbjørn Eng. Kommentarer mottas med takk!