Ivar Aasen Henrik Wergeland Marcus Pløen
Anton Schjøth Halfdan og Ida Kjerulf Erik Hauge
H. A. Grosch
Skrift på Vår Frelsers gravlund i Oslo
Vår Frelsers gravlund i Oslo, sør for Gamle Aker kirke, ble innviet i 1808. Her er det mange gamle gravsteder, og mange kjente kvinner og menn ligger begravet her. Skriftinteresserte kan finne mye å gledes og forundres over.


Tekst og foto: Torbjørn Eng


Lagt ut første gang 15.03.2008
Sist oppdatert 26.04.2008