TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Portrett av kunstneren Gerhard Munthe.

Introduksjon til artikkel om

Gerhard Munthe – glemt skrifttegner

Gerhard Munthe (1849-1929) har, ved siden av annen kunst, levert viktige bidrag til norsk boktrykkerkunst. Hans Snorre-tegninger (1899) er velkjente. Adskillig mindre kjent er hans utgivelse av Draumkvedet (1904). Her sto han for illustrasjoner og den håndtegnede teksten. Og inntil 1994 var Munthes samarbeid med et tysk skriftstøperi, i den hensikt å lage denne skriften om til en trykkskrift i bly, ganske ukjent.

En side fra Draumkvæde.
Etter de vellykkede Snorre-illustrasjonene var Gerhard Munthe et mer eller mindre selvskrevent valg som bokkunstner for den nystartede Forening for norsk bokkunst, da den skulle utgi sin første publikasjon, Draumkvedet. Hans oppgave var å illustrere denne unike middelalder-folkevisa, men han savnet egnede skrifttyper for teksten.

Inspirert av nordiske 1300-talls håndskrifter, særlig det berømte «Codex Frisianus», utarbeidet han en skrift som ble brukt til å håndskrive alle Draumkvedets 51 vers.

Da «Draumkvæde» (som boka het) utkom i 1904, ble den beundret både innen- og utenlands, men også møtt med kritikk. Boken er fortsatt en milepæl i norsk bokhistorie.

På initiativ fra Munthe og hans beundrer, Friedrich Deneken, ønsket det tyske skriftstøperiet Gebr. Klingspor å lage typer av bokas originale, vakre skrift.

Et prøvetrykk av Klingspors Muntheschrift
Det er meget interessant å følge den grafiske fagmannen Karl Klingspors kontakt med kunstneren Munthe for å realisere dette.

Etter mange forsøk, uenigheter og forsinkelser var to skriftstørrelser nesten ferdige ca. 1910, under navnet «Muntheschrift». Så ble skriften lagt til side og deretter glemt. Munthe-skriften kom aldri på markedet, og den gikk tapt da Klingspor-støperiet ble bombet under 2. verdenskrig.

Jeg har gjennom forskningsarbeid i arkiver i Norge og Tyskland dokumentert historien om «Munthe-skriften». Denne er publisert følgende steder:

  • «Draumkvæde og forsøkene på å lage en Munthe-skrift (1 og 2)» I Norsk Grafia nr. 8 og 9 1994 og i Norsk Grafisk Tidsskrift nr. 12 1994 og nr. 1 1995. Artiklene i de to tidsskriftene er omtrent likelydende.
  • «Gerhard Munthe og arbeidet for en norsk middelalder-skrifttype». I Bokvennen nr. 4 1996. Denne artikkelen er lagt ut på internett, på «Typografi i Norge».

Etter Gerhard Munthe og Gebr. Klingspors arbeid har det vært gjort to forsøk på å skape trykkskrift basert på Munthes skrift i Draumkvæde. Det første var Oslo-trykkeriet Fabritius' skrift «Fabritius-skriften», som bedriften etter 20 års arbeid hadde ferdigskåret som blymatriser for Monotype-setting i 1962. Bak dette arbeidet finner vi bedriftens eier, Hroar Scheibler, en særpreget fagmann som sto i en nasjonal tradisjon, som Munthe.

Det andre forsøket er min egen skrifttype «Frisianus». Den er basert på Munthes ideer, som jeg har tilpasset praktisk bruk etter egne vurderinger. Den er til salgs, i dataformater for Mac og PC.

English summary

The Norwegian multifaceted artist Gerhard Munthe (1849-1929) was beside his naturalist painting, also involved in design of tapestry, eating plates, furniture – and he worked as a book artist. He shared the national sentiments of the turn of the 19/20th century in Norway.

In 1900 he was commisioned to illustrate the Norwegian medieval poem Draumkvedet for «The Norwegian Book Arts Society». Because he didn't find suitable printing types for the text, he designed his own letterforms which were used when drawing by hand the 51 verses of Draumkvedet. These letterforms were inspired by Nordic manuscript hands of the 12th century, especially the famous «Codex Frisianus». When Draumkvæde was published in 1904 it was given an enthusiastic reception, and noticed also by commentators abroad. It represents a milestone in Norwegian book history.

Munthe and the German type foundry Gebr. Klingspor cooperated for several years in making the beautiful and unique letterforms in Draumkvæde into printing types. After many trial cuttings, disagreements and delays, two sizes «Muntheschrift» were almost finished by 1910. However, they were never commercially released, and were lost when the foundry in Offenbach was bombed during the Second World War.

This interesting part of Norwegian book history was almost unknown both in Norway and Germany, until I researched it and published a series of articles in 1994-1996. They are only available in Norwegian. But:

NOW IN ENGLISH
The full story of the Munthe typeface is from 2018 available in English here, titled «Gerhard Munthe and the struggle for a typeface of the Middle Ages.»

Publisert første gang i 2000.
Sist oppdatert 2018-06-21.

Tilbake til hovedsida

 

Gerhard Munthe var en kunstner med mange interesser og talenter. Han engasjerte seg også for bokkunsten og bokhåndverket.
ETTERLYSING AV VIKTIG ARKIVMATERIALE
Under arbeidet med å dokumentere historien om Gerhard Munthe, Draumkvæde og Munthe-skriften har jeg ønsket å gjennomgå arkivene til Forening for norsk bokkunst. Dette har ikke latt seg gjøre, trass i at foreningen står oppført i telefonkatalogen for Oslo og det blir bekreftet at arkivene eksisterer. Ifølge mine opplysninger utga foreningen sin siste publikasjon i 1968, og den har neppe hatt aktivitet siden dette. Det vil være et tap for norsk bokhistorie om foreningens arkiver ikke blir tilgjengelige for interesserte. Kontakt meg for all informasjon som kan føre til dette.
HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Monokrom: norsk fontprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser

EKSTERNE LENKER
Spetakkel
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE