TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Fra 2011 med avanserte OpenType-funksjoner

Frisianus: gotisk middelalderskrift,
basert på Gerhard Munthes Draumkvæde

Skrifttypen Frisianus er inspirert av middelalderens rikt dekorerte, gotiske håndskrifter. Den har, siden den ble ferdig i 1994, solgt jevnt og trutt – om enn lite – og har åpenbart fylt et behov hos grafiske formgivere og deres kunder. Tidligere forelå den som PostScript- og TrueType-skrift for Mac og PC, men er nå også tilgjengelig i det avanserte OpenType-formatet.

Den norske kunstneren Gerhard Munthe skapte grunnlaget for Frisianus’ bokstavformer i den håndtegnede teksten til en utgivelse av Draumkvedet i 1904. I de etterfølgende åra arbeidet det tyske skriftstøperiet Gebr. Klingspor med å utvikle Munthes bokstavformer til en skrifttype i bly, men deres Munthe-Schrift ble ikke ferdig. Det norske trykkeriet Fabritius laget sin egen (svært avvikende) versjon av Draumkvedet-skriften, ferdig for Monotype-setting i bly i 1962. – Jeg har dokumentert denne tidligere ukjente historien i en serie artikler, som kan leses her.

NOW IN ENGLISH
The full story of the Munthe typeface is from 2018 available in English here, titled «Gerhard Munthe and the struggle for a typeface of the Middle Ages.»

Frisianus er min realisering av Munthes skrift, denne gang for moderne digital teknikk. Nå er den tilgjengelig også i OpenType-format, da som FrisianusOT.

Munthes og Klingspor-støperiets arbeid representerte den gang, i boktrykkerfagets «blytid», et unikt prosjekt: å gjøre kalligrafisk gotisk håndskrift om til typer. Han ville gjenskape de rikt dekorerte manuskriptene i boktrykk. Det betød å lage et stort antall alternative tegn, som skal gjenspeile den store variasjonen enhver håndskrift har (i motsetning til tradisjonelle typografiske skrifter). For å skape et middelalderpreg laget Munthe også en egen serie med særpregete store bokstaver, som han kalte «ornerte». De er utsmykket med blomstrende utløpere, slik initialer (de innledende bokstaver) i middelalderhåndskriftene ofte var. Til sammen betød dette et stort antall tegn. I den tidas mekaniske satsteknikk var det et stort og vanskelig prosjekt, som altså ikke ble ferdigstilt.

To eksempler på bruk av Frisianus
To eksempler på god bruk av Frisianus. Se et galleri med andre eksempler her.
Jeg ferdigstilte i 1994 min versjon av Munthes skrift. Dilemmaet var å både realisere Munthes tanker og å tilpasse dem til virkelig bruk. Noen av hans tegn måtte forkastes eller justeres. Og fordi hans arbeid ikke ble fullført, måtte mange nye tegn tilføyes. (Mange av disse tegnene var heller ikke aktuelle på hans tid - f.eks. alfakrøllen @!)

Skriften, som jeg kalte «Frisianus» (etter middelalderhåndskriftet Codex Frisianus, som var en av Munthes modeller for skriften i Draumkvede-utgivelsen), har vært i salg fra 1995. For å etterkomme ønsker fra brukere av skriften, ble en ny versjon ferdig i 1996. Bl.a. ble den gang et nytt sett tall inkludert.

Og nå, i 2011, foreligger den som OpenType-fonten FrisianusOT. Mange tegn er endret i forhold til den tidligere Frisianus, noen betydelig, andre i detaljene. Nye tegn er kommet til. Alt i alt har jeg forsøkt å gjøre skriften mer anvendelig og å utvikle dens særpreg. Men det viktigste er at OpenType-formatet gir mulighet for å lage varierte og vakre grafiske uttrykk på en mer praktisk måte enn med den tidligere versjonen:

For å etterligne håndskrift, har Frisianus flere varianter av mange tegn, f.eks. fire ulike «g». I den tidligere versjonen av Frisianus måtte varianttegnene hentes inn enkeltvis fra en tilhørende font, ved å konsultere en visuell oversikt over alle tegnene. Med OpenType-fonten FrisianusOT kan dette gjøres enkelt og elegant: teksten kan formgis i henhold til ferdigdefinerte typografiske stiler. OpenType-funksjonaliteten gjør også at mindre heldige tegnkombinasjoner unngås ved automatisk utskifting av tegn. Les mer om hvordan FrisianusOT fungerer her (PDF).

Frisianus-tegnsett

Ved å velge ferdige typografiske stiler, endrer teksten seg automatisk.

Frisianus er fortsatt tilgjengelig i PostScript og TrueType-format, for både Macintosh og PC, men FrisianusOT-versjonen anbefales i dag (den kan brukes både på Mac og PC).

Frisianus og FrisianusOT forhandles av Decorativ. Den kan også skaffes ved kontakt med meg, telefon 916 00 473.

Informasjon om den tidligere versjonen av Frisianus finner du her.

Frisianus er blitt møtt med stor interesse av skriftinteresserte, og er i åra fra 1994 blitt anvendt av grafisk bransje, aviser, forlag, reklamebyråer og designere til flere formål. Bl.a. er den blitt brukt i titler og kapittel-overskrifter i bøker, i annonser, til julekort, til akevitt-etiketter og oste-emballasje. Den er også blitt hogget ut i stein! Den kan åpenbart brukes til å skape et historisk uttrykk. Tidsmessig tilhører den tidlig middelalder. Frisianus oser av tradisjoner og gir mange kanskje et «norsk» inntrykk. Den knytter iallfall an til norsk grafisk historie.

Frisianus-tegnsett

Noen av tegnene i FrisianusOT. Til sammen består skriften av 398 tegn.

ENGLISH SUMMARY
The Frisianus typeface is inspired by the richly decorated, blackletter manuscripts of the Middle Ages. The Norwegian artist Gerhard Munthe created these letterforms in the handwritten text for the publication of the Norwegian medieval poem/folksong Draumkvedet (The Dream Song) in 1904. The following years the German typefoundry Gebr. Klingspor worked on a metal typeface based on Munthe’s letterforms, but their Munthe-Schrift was never finished. The Norwegian printer Fabritius made their, rather different, version of Munthe’s letterforms for hot metal Monotype-setting in 1962. Frisianus is my version of Munthe’s letterforms, this time for digital typesetting. From 2011 it is available in OpenType-format. Read more about FrisianusOT in English here. Frisianus OT can be obtained from Dekorativ.

Publisert første gang 2011-08-20.
Sist oppdatert 2022-04-16.

Til hovedsida

 

Jakob Rask Arnesen
HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Monokrom: norsk fontprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser

EKSTERNE LENKER
Spetakkel
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE