Lite kjente tekster gjennom mer enn 150 år

Kilder til norsk grafisk historie

Digital versjon av Devolds Haandbog i Bogtrykkerkonsten Foreningen for norsk bokkunsts første år Arbeidsforholdene for typografene i Christiania 1873 Gyldendals 25 punkter for bedre bøker, av 1958 Hermann Scheibler om jugend-stilen i typografien Tyge Nielssøn, Norges første boktrykker Norges første fagbok om typografi, 1863 Arthur Nelsons første norske betraktning om den nye typografien, 1929 Et foredrag om behovet for en egen nordisk skrift Leif Frimann Anisdahls omdiskuterte Norgesalfabetet, 1990 Norsk boktryk kalender 1918 om typografisk stil


Sist revidert 16.3.2024

IllustrasjonsbildeGjennom mine prosjekter innen norsk boktrykkhistorie har jeg kommet over flere interessante tekster. Noen av dem har jeg her trukket opp fra glemselen.