TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Svar på de vanskelige typografiske og språklige detaljene

Norsk på trykk

Sven Erik Skarsbø publiserte i 2008-2009 fjorten artikler under tittelen Norsk på trykk i det grafiske fagbladet AGI (Aktuell grafisk informasjon), der han på grunnlag av norsk typografisk tradisjon og norsk språk ga svar på mange vanskelige spørsmål i detaljtypografien.

Disse artiklene fortjener å bli flittig benyttet, utover levetida på bladene de ble publisert i. Artiklene er en viktig referanse for alle som strever med å presentere norsk tekst på en skikkelig måte, både på trykk og i elektroniske medier.

Skarsbø svarte positivt på en henvendelse om å få legge de 14 Norsk på trykk-artiklene ut på internett via Typografi i Norge. Takk!

Artiklene er i PDF-format, slik de ble levert AGI som trykkferdige originaler.

1
Bindestrek og tankestrek
2
Anførselstegn
3
Sitat-i-sitat og sitat-i-sitat-i-sitat
4
Sitattegn sammen med andre tegn
5
Tall på trykk - 1
6
Tall på trykk - 2
7
Tall på trykk - 3
8
Parenteser - utelatingstegn - «sic!»
9
Genitiv-s
10
Kommaregler
11
Tre like konsonanter i sekvens
12
Særskriving og sammenskriving
13
Aksenttegn i norsk
14
Orddeling


ENGLISH SUMMARY
In 2008–2009 Sven Erik Skarsbø – typographer, historian, writer, former associate professor in printing technology – published 14 articles in the Norwegian graphical trade magazine AGI which covered problems of detail in typography in a Norwegian context. These articles are relevant for typographers, designers and others struggling with presenting Norwegian text in a proper manner for print as well as, more and more: electronic media.

Publisert første gang 2012-05-13.
Sist oppdatert 2012-05-13.

Til hovedsida

 

HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Monokrom: norsk fontprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

EKSTERNE LENKER
Spetakkel
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE

Sven Erik Skarsbø, født 1940, typograf, historiker, skribent og pensjonert førstelektor i grafiske fag.