TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

En skrift som har satt dype spor etter seg

Oslofonten på skilt og fortau

Der Henrik Ibsen daglig spaserte fra sin bolig i Arbins gate til Grand Café er fortauet dekorert med 69 Ibsen-sitater. Bokstavene, i skrifttypen Oslofonten, er støpt i stål og nedfelt i granitten. I sentrumsgatene ­omkring er gatenavnskiltene også utført med Oslofonten. Dette er en skrift som har satt dype spor etter seg – bokstavelig talt.

Av Torbjørn Eng

Ibsen-sitatene og gatenavnskiltene er to av flere forskjønnelsesprosjekter som er blitt gjennomført i Oslo sentrum siden 1992. Dette arbeidet kom inn i etablerte former med HovedstadsAksjonen, et spleiselag mellom gårdeiere, kommune og stat, som iverksatte 19 større prosjekter på begynnelsen av 2000-tallet.

I 2003 tok HovedstadsAksjonen initiativ til å lage nye gatenavnskilt i Oslo sentrum. Riktignok var mange av de eksisterende skiltene av ganske ny dato. Foran byjubileet i 2000 hadde nemlig kommunen utarbeidet et nytt gatenavnskiltprogram. Men folkene bak HovedstadsAksjonen var ikke fornøyd med utformingen av disse nye skiltene. Blant annet var skriften, Helvetica Compact, svært kraftig, og mye feitere enn de tradisjonelle skiltene i Oslo sentrum.

Trass i motstand fra Samferdsels­etaten klarte HovedstadsAksjonen og dens leder Per Jæger å få aksept for nye skilt. Fargeprogrammet fra byjubilé-skiltene ble beholdt – nemlig koboltblå bunn og hvit negativ tekst. Men skrifttypen og andre detaljer ble nå gjenstand for ny vurdering.

En sammenligning av Oslofonten og DIN EngSchrift

En sammenligning mellom Oslofontens versjon 2 (øverst) og DIN EngSchrift.

Per Jæger engasjerte kulturvern­entusiasten Morten Krogstad og arkitekt Thomas Thiis-Evensen i arbeidet. De studerte byens gamle gatenavnskilt og gikk til arkivene. «En grotesk (teknisk skrift). Variant av Helvetica,» var Krogstads beskrivelse av den valgte skrifttypen i designmanualen fra 2002. Her ble det også referert til et innspill fra Byantikvaren som lød: «Fonttypen Akzidenz-Grotesk er en funkistype fra 1920-årene som har god lesbarhet og er mer harmonisk i formen enn skilt­eksemplet som er fotografert i Universitetsgata. Dessuten en mer klassisk form og jevnere bokstavmellomrom.» «Vi mener å ha korrigert for dette,» var Krogstads kommentar til Byantikvarens innspill.

I realiteten bygger den skrifttypen som ble utviklet – Oslofonten – verken på Helvetica eller Akzidenz-Grotesk. Disse to er for øvrig på mange måter varianter av samme modell.

Oslofonten ligner derimot sterkt på DIN EngSchrift («eng» = trang, forstått som smal). DIN-skriftene er i utgangspunktet tekniske skrifter som ble utviklet av Deutsches Institut für Normung på 1930-tallet. De var ment for tekniske tegninger, kart, skilting m.m. DIN-skriftene ble den gang også brukt til sjabloner, dvs. en fysisk mal som man overførte bokstavformene fra.

Det har ikke lyktes meg å få informasjon om nøyaktig hvordan Oslofonten ble til. For den er jo ikke identisk med DIN EngSchrift, – fethetsgraden noe forskjellig, den er noe smalere, noe mer åpen mellom tegnene, noe grovere i detaljene og noen bokstaver avviker – som M, Q og S.

Tre skilttryper i Oslo sentrum.

ØVERST: Den eldre gatenavnskilttypen som dominerer i Oslo sentrum. Den særegne minuskel t ble ikke videreført i Oslofonten, fordi den ble betraktet som et «dystert halv­ortodoks kors». Minuskel r har en gammelmodig, upraktisk bred utløper som heller ikke er tatt med. I MIDTEN: Gatenavnskilttypen fra byjubileet i 2000. Skriften er Helvetica Compact, en feit smal skrifttype som adskiller seg fra de eldre skiltene. NEDERST: De nye gatenavnskiltene med Oslofonten. Legg merke til at det har skjedd en nyansering av kong Carl Johans status i norsk historie.

Som DIN-skriftene passer Oslofonten godt til et skiltprogram. Den er smal og forholdsvis åpen, og har stor x-høyde. Fethetsgraden er omtrent normal (regular). Karakteristiske bokstaver er minuskel l med utløper nede; majuskel G mangler spore til høyre; diagonalene i majuskel M rekker ikke ned til grunnlinja.

Per Jæger fikk overtalt gårdeierne langs Karl Johans gate til å kjøpe de nye skiltene. Men som bildene til høyre viser, er skilter som stammer fra byjubileet fortsatt på plass noen steder langs denne gata.

Da deler av Drammensveien ble omdøpt til Henrik Ibsens gate i 2006, ble skiltingen først gjort i henhold til byjubilé-modellen. Jæger og Krogstad sørget raskt for at disse ble erstattet av skilt med Oslofonten.

De to entusiastene vektlegger også den høye kvaliteten på disse skiltene sammenlignet med byjubileets skilt. De sistnevnte er belagt med plastfilm, mens de førstnevnte er håndstøpt i sand med profilerte bokstaver.

Oslofonten er også blitt brukt til et annet formål, nemlig de 69 Ibsen-sitatene langs Henrik Ibsens spasertur. Kunstnerduoen FA+ (Ingrid Falk og Gustavo Aguerre) brakte sine erfaringer fra et tilsvarende prosjekt med Strindberg-sitater i Stockholm til Oslo, og fikk sponsormidler av DnB Nor. Etter en tid overtok Per Jæger som prosjektleder. Oslofonten ble derfor et naturlig valg til Ibsen Sitat, som prosjektet heter.

Ibsensitater på Karl Johan.

Mange stopper opp ved Ibsen-sitatene.

Til sammen 4011 rustfrie stålbokstaver, henholdsvis 15 og 20 cm høye, er nedfelt i sandblåste fordypninger i granitten. Ibsen-sitatene skulle vært ferdig til Ibsen-jubileet i 2006, men ble offisielt innviet først i september 2008.

Oslofonten egner seg godt også til dette formålet. Den er nemlig relativt grov i utførelsen. Overgangen fra skulderen til den vertikale grunnstreken i f.eks. minusklene b, d og u er knapt ­optisk justert, men er svært kraftig. Dette ville vært uheldig i små grader, men er trolig funksjonelt i store størrelser i en støpt skrift.

To versjoner av Oslofonten.
Øverst Oslofontens versjon 1, der minuskel s er mer mekanisk og mindre elegant enn i Oslofontens versjon 2 (under).
Da de første Ibsen-sitatene var ferdige, ble man klar over at Oslofonten ikke tålte forstørrelsen fra gatenavnskiltene så godt. F.eks. minuskel s hadde svært krappe svinger mellom øvre og nedre del, noe som ga et lite elegant inntrykk. Oslofonten måtte bearbeides til en versjon 2, noe som ble utført av Jacob Øvergaard i Luth FontShop. Som s ble også a, æ og Æ helt nytegnet, mens noen andre tegn fikk mindre korrigeringer.

Den første versjonen av Oslofonten kan i dag besiktiges på Ibsen-sitatene mellom Fredriks gate og Universitetsgata (altså langs Nationaltheatret).

«Oslos nest største kunstverk i utstrekning etter Frognerparken,» var Per Jægers karakteristikk av Ibsen Sitat i en avisdebatt høsten 2008 om prosjektet. – Det er i hvert fall ganske sikkert Norges i utstrekning største typografiske prosjekt.

ENGLISH SUMMARY
During the first years of this century, central parts of Oslo were subject to several efforts to make them more beautiful. Among these efforts were a renewal of the street name plates. A new typeface, Oslofonten, was developed after examining older plates. Oslofonten resembles the typeface DIN EngSchrift. – This typeface was also used for a giant presentation of the writings of Henrik Ibsen: 69 citations from his plays and poetry, in the form of steel letters, are dug into the granite pavement – all the way from his former house in Arbins gate to Grand Cafe on Oslo's main street, Karl Johans gate.

Publisert første gang 2009-07-08.
Sist oppdatert 2009-07-08.

Til hovedsida

 Denne artikkelen ble først publisert i Skrift nr. 1 2009, utgitt av Skrift – Forening for bokstavkunst.
HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

EKSTERNE LENKER
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE

Oslofonten på fortauet ved Universitetet i Oslo.