SISTE PÅ TYPOGRAFI I NORGE
Henrik Ibsens smukke, franske typer
Henrik Ibsen hadde et oppmerksomt blikk for valget av skrifttyper og typografi i sine utgivelser. Ved utgivelsen av sine Digte i 1871 ble han tilbudt «en ny fransk skrift» av sin forlegger Hegel i Gyldendal. Ibsen svarte umiddelbart: «I de store franske typer er jeg aldeles forelsket», og syntes sine dikt ble dobbelt så gode i denne typografiske drakten. I åra etter ble hans dramaer satt med flere forskjellige skrifttyper, men han endte opp med å savne de franske typene – den såkalte Elzevir (se illustrasjonen). ->Mer (15.12.2019)

Våre to eldste trykte bøker

Bokåret 2019 feiret 500-årsjubileet for de to første trykte bøkene for bruk i Norge. Jeg har republisert to eldre artikler som fokuserer på disse to bøkene som grafiske produkter: Oluf Kolsrud om Breviarium Nidrosiense (1919) her og Wilhelm Munthe om Missale Nidrosiense (1930) her. (7.9.2019)

Leseverdige skriftprøve-tekster

Boktrykkerienes skriftprøver bruker tekster til å vise hvordan skriftvalg og typografiske variabler påvirker det visuelle uttrykket. Som regel ganske likegyldige tekster, men iblant finner man velskrevet, morsomt og lærerikt lesestoff. ->Mer (15.10.2018)

Det Steenske Bogtrykkeri i 1879

Til feiringen av sitt 50-års jubileum i 1879 utga Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania et xylografisk trykk med ni bilder fra firmaets avdelinger. Først nylig er ettertida blitt kjent med denne sjeldne og svært interessante dokumentasjonen av forholdene i Norges største boktrykkeri. ->Mer (03.02.2018)

Typograf Olav Bergenn: fag og fagorganisasjon

Olav Bergenns liv (1853—1896) spente fra sju år som vandrende svenn i Tyskland, leder av Den typografiske forenings dramatiske streik i 1889, utgiver av et fagteknisk blad for de grafiske fag, til forfatter av skuespillet «Den nye tid». Her er to nekrologer som belyser hans altfor korte liv. ->Mer (16.01.2018)

Sist revidert 27.12.2019

SETT OG NOTERT

BOKHISTORIE.
BIBLIOTEKHISTORIE.

Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) er en forening for alle med interesse for bok- og bibliotekhistorie.

I etterkant av selskapets 20-årsjubileum i 2018, og passende nok under Bokåret 2019, har NBBS utgitt boka Bokhistorie. Bibliotekhistorie. Den inneholder til sammen elleve bidrag til norsk bok- og bibliotekhistorie.

Ane Thon Knutsen.

Da jeg både har skrevet en av artiklene og formgitt og produsert boka, vil jeg her bare kort nevne noen av bokas artikler:

Prentet udi Christiania – nye perspektiver på det første boktrykkeriet i Christiania (Ernst Bjerke); Dekorert papir – en fargesprakende, men underkjent kilde til bokhistorisk kunnskap (Nina Hesselberg-Wang); Samarbeid eller konkurranse? Bokutgivelser i Christiania 1718–1745 (Anne Eidsfeldt); Rokokkoen i norsk typografi – dekorasjoner med franske forbilder (Torbjørn Eng).

Sjøfartsbygningen, inngangen til tobakksbutikken, skrift i art deco-stil

Illustrasjonen over er hentet fra sistnevnte artikkel, og er et røskenarrangement fra Bergen Byes Klagebrev, trykt av Dedechen i Bergen 1771.

Boka er til salgs for kr 100,- i Nasjonalbibliotekets resepsjon, og kan også skaffes via kontakt med undertegnede.

NBBS ønsker nye medlemmer velkommen. Sjekk ut nbbs.no og søk opp selskapet på Facebook.

(20.11.2019)

Tidligere notiser fra «Sett og notert» her.

5