Typografi i Norge

HISTORIE
1800-tallets bytte av arbeidsprøver
Fra lærling til svenn og mester
Skriftstøping i Norge
Watzulik og Skandinavia
Typografiarkivet på KHiO
Fra trykkerselskap til fagforening
Årets vakreste bøker 1933
Skriftelskeren Jakob Rask Arnesen
Wergeland, boktrykkerne & bøkene
Gerhard Munthes Draumkvæde
Fagbokforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren J. H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie
Det grafiske selskap på 1930-tallet

SKRIFT
Skriftens utvikling 1872–1997
Monokrom: norsk skriftprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: norsk digital skrifttype
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Initialer i typografien
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Utfyllingsbokstaver i justeringen
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser
Sett og notert

EKSTERNE LENKER
Paul Shaw letterdesign
Medielærling (historisk)
Handbokbinding
Stockholms typografiska gille
Typotheque
Practical typography
Shinntype: Writing
Bøthuns bokverksted
Phinney on Fonts
Typografie.info
Lenker grafisk historie
typografi&skrift
->FLERE

De fleste av mine

Grafiske lenker

SKRIFT OG TYPOGRAFI
Digital Library on Typography
Typographical Punchcutting in Steel by Hand
Letterform Archive
Paul Shaw letterdesign
Stockholms typografiska gille
Typotheque
Practical typography
Shinntype: Writing
Typografie.info
Phinney on Fonts
typografi&skrift
Smashing Magazine
Typewolf
We love typography
Spetakkel
Ralf Hermann: Wayfinding and Typography
Daily Type
TypeOff
Hans Gerhard Meier
Stone Type Foundry
I love typography
Typografika
Typografi.no
Typographer
Typophile
Microsoft Typography
Adobe Type
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Luths FontFredag
Luc Devroye
Typography.com (H&FJ)
Fontbureau
Fontblogg
Typebase

SPRÅK
Korrekturavdelingen
Bokmålsordboka og nynorskordboka

GRAFISK TEKNIKK
Prepressure
Copy Paste Character
How It Works: Printing Processes

BOKTRYKKHISTORIE
Lenker grafisk historie
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap
Typefoundry blog
Nordisk tidskrift för bok- og bibliotekväsen

ILLUSTRASJON
Xylografier mm. i Chambers encyclopedia

KALLIGRAFI
Skrift – forening for bokstavkunst

DESIGN
Grafill
Imprint

WEB-TYPOGRAFI
Typetester
The Elements of Typographic Style Applied to the Web

BOKBINDING
Bøthuns bokverksted
Handbokbinding
BOKstaven

HISTORISK GRAFISK TEKNIKK
Medielærling
Woodside press
Presserommet

Publisert første gang 2010-01-29
Sist oppdatert 2021-11-18

Skrift fra Amsterdam

TYPOGRAFI I NORGE har siden år 2000 kastet lys over norsk grafisk historie, samt tilbudt materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi. Det legges sporadisk ut nytt stoff.

THESE PAGES have since year 2000 been dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG for disse sidene er typograf og bibliotekar Torbjørn Eng. Kommentarer mottas med takk!