Fra den frie retning gjennom amerikansk typografi til funksjonalismen

Boktrykker Arthur Nelsons vei gjennom stilhistorien

Arthur Nelsons (1878–1957) faglige virke fra slutten av 1800-tallet fram til annen verdenskrig var svært allsidig, og gjør ham til en av de mest interessante boktrykkerne i norsk grafisk historie.

Av Torbjørn Eng

Etter min mening er han – ved siden av Hermann August Scheibler ved Fabritius (1854–1929) og Max Rich. Kirste ved Kirstes boktrykkeri (1873–1948) – den som i kraft i sitt faglige engasjement har betydd mest for norsk boktrykk.

Arthur Nelson gikk veien fra den såkalte «frie retning» på slutten av 1800-tallet til amerikansk klassisk typografi på begynnelsen av 1900-tallet. Tilbake i Norge arbeidet han for en klassisk retning i norsk typografi – i motsetning til en nasjonal stil, som mange ønsket. Deretter formidlet han prinsippene for den funksjonalistiske «nye typografien» i sitt eget fagtidsskrift.

Disse stilhistoriske brytningene er interessante for alle som er interessert i de grafiske fagenes fortid og nåtid.

Tre illustrasjoner fra Arthur Nelsons faglige virke.

Tre grafiske produkter fra Arthur Nelsons hånd, som illustrerer hans faglige vei. Til venstre et konkurransebidrag fra 1897, i den «frie retnings» tid. I midten en meny han ga form til i 1912, mens han arbeidet i USA. TIl høyre omslaget til hans tidsskrift Norsk Trykk nr. 5 1930, der han argumenterte for den funksjonalistiske «nye typografien».

I denne artikkelserien – «Boktrykker Arthur Nelsons vei gjennom stilhistorien» – blir hele hans faglige virke klarlagt, med hovedvekt på hans rolle under «den nye typografiens» framvekst. Artikkelserienen ble først publisert i Norsk Grafia, organ for Norsk Grafisk Forbund, i 2005.

«Fra ‘den frie retning’ til klassisk typografi» (Norsk Grafia nr. 05-2005)
«Den første modernist i norsk grafisk bransje» (Norsk Grafia nr. 06-2005)

For en kortere innføring i Arthur Nelsons rolle under modernismens framvekst i norsk boktrykk henvises til min tidligere artikkelserie «Den nye typografiens gjennombrudd i Norge 1–3». Denne artikkelserien var første gang boktrykkeren Arthur Nelson ble gjenstand for historisk oppmerksomhet.

ENGLISH SUMMARY
Arthur Nelson (born Nielsen) is one of the most influential Norwegian printers. His professional life began during the era of «artistic printing» during the 1890s. He then worked for 20 years in USA, where he met the revival of traditional typography, popular in parts of American graphical design. After returning to Norway in 1920 he was the first to argue for the modernist «new typography», which spread from the Soviet Union and Germany.

Publisert første gang i 2006.
Sist oppdatert 2023-03-12.

Portrett Arthur Nelson

Et ungdomsbilde av Arthur Nelson, født Nielsen.