SISTE PÅ TYPOGRAFI I NORGE
Leseverdige skriftprøve-tekster
Boktrykkerienes skriftprøver bruker tekster til å vise hvordan skriftvalg og typografiske variabler påvirker det visuelle uttrykket. Som regel ganske likegyldige tekster, men iblant finner man velskrevet, morsomt og lærerikt lesestoff. ->Mer (15.10.2018)

Etterlyser småtrykk (aksidenser) fra 1850–1900

Konkurranse fra litografien, nytt typografisk materiell og nye teknikker skapte i de to siste tiåra av 1800-tallet en ny, oppsiktsvekkende typografisk stil. Var dette en «smakløshetens tid»? Jeg søker hjelp til å finne trykksaker fra perioden. ->Mer (07.06.2018)

Det Steenske Bogtrykkeri i 1879

Til feiringen av sitt 50-års jubileum i 1879 utga Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania et xylografisk trykk med ni bilder fra firmaets avdelinger. Først nylig er ettertida blitt kjent med denne sjeldne og svært interessante dokumentasjonen av forholdene i Norges største boktrykkeri. ->Mer (03.02.2018)

Typograf Olav Bergenn: fag og fagorganisasjon

Olav Bergenns liv (1853—1896) spente fra sju år som vandrende svenn i Tyskland, leder av Den typografiske forenings dramatiske streik i 1889, utgiver av et fagteknisk blad for de grafiske fag, til forfatter av skuespillet «Den nye tid». Her er to nekrologer som belyser hans altfor korte liv. ->Mer (16.01.2018)

Lærebøker om typografi og trykk på nettet

Det er mange flotte, moderne bøker om typografi, skrift og grafisk design til salgs i bokhandelen. Men prinsippene for vakker og funksjonell typografi har ikke alltid vært som i dag. For den dedikerte typograf og designer kan det være lærerikt å studere hvordan man gjorde tingene før. Mange eldre lærebøker er fritt tilgjengelige på nettet. ->Mer (15.10.2017)

Sist revidert 15.10.2018

SETT OG NOTERT

TYPOGRAFISKE EKSPERIMENTER
Gunnar Lilleng er fra tidligere en feiret bokkunstner (Bokkunstprisen 1983). Nå stilles hans glemte typografiske eksperimenter ut i Galleri Grafill i Oslo.

Lilleng er utdannet typograf. På slutten av 1950-tallet dro han på haiketur nedover i Europa og havnet tilfeldig i Basel, der han i to omganger var student ved Allgemeine Gewerbeschule under den berømte typografiteoretikeren Emil Ruder.

Carlsberg Expørt øl

Ruder hadde visjoner om en ny og spennende typografi, så undervisningen var «eksperimentering for alle pengene», forteller Lilleng i et hefte som er utgitt til utstillingen.

Sett i sammenheng med tidas begrensende blyteknikk skapte Lilleng oppsiktsvekkende komposisjoner. Ruder var også imponert over sin norske student, og fem av Lillengs arbeider ble brukt (uten at han ble kreditert) i Ruders kjente bok Typographie (1967).

Utstillingen viser også Lillengs interessante forsøk på «billedsats»: oppbygging av bilder med typografisk materiell, satt sammen av f.eks. messingstreker.

Tysk reklam med ø og å

Lilleng hadde mesteparten av sin yrkesliv som bokdesigner i Gyldendal. Han viste trang til eksperimenter også der, men arbeidene fra Basel og opplevelsene der havnet i en skuff – inntil Aslak Gurholt begynte å nøste opp historien, og nå har kurert denne utstillingen.

Utstillingen varer fra 25. oktober til 14. november.

(26.10.2018)

Tidligere notiser fra «Sett og notert» her.

5